Com Gao Lut Tim MS Slim 6g/1 gói

115,000/ Gói

– .Slim đã sử dụng loại gạo tím đặc sản, và được nấu trong suốt 36 giờ cùng đậu và chiết xuất nấm Nhât, để có vị mèm ngọt đặc trung, trong khi vẫn giữ được những đặc tính dinh dưỡng vượt trội.

– Chỉ cần quay hoặc hấp cách thủy từ 5 phút có thể sử dụng ngay.

Com Gao Lut Tim MS Slim 6g/1 gói

115,000/ Gói