Cá Cơm

170,000/ Kg

– Kích thước nhỏ khoảng dưới 15 cm, có cá cơm than, cá cơm trắng sống dọc biển Miền Trung.

– Cá Cơm được làm mắm, muối để lấy nuwocs mắm, kho khô, làm gỏi cá cơm.

Cá Cơm

170,000/ Kg

Danh mục: Từ khóa: