– Bean Mart không áp dụng việc đổi/hoàn trả sản phẩm thuộc chương trình khuyến mãi.

– Bean Mart chỉ chấp nhận đổi, hủy, hoàn trả với những sản phẩm bị lỗi do không thể bị phát hiện ở bên ngoài hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển.

– Với sản phẩm cần đổi/hoàn trả, khách hàng cần liên hệ với hotline hoặc fanpage để mô tả rõ tình trạng. Bean Mart khuyến khích khách hàng chụp ảnh, quay phim sản phẩm bị lỗi để Bean Mart phản hồi với nhà cung cấp.

– Tùy vào tình hình sản phẩm, Bean Mart sẽ đổi sản phẩm mới trong vòng 24h ngay khi được phản hồi hoặc sẽ trừ tiền vào đơn mua sau nếu khách hàng đồng ý.