Cam Sành Hữu Cơ - Nhỏ

50.000₫

Cam Sành Việt GAP - Lớn

55.000₫

Cam Xoàn

65.000₫

Cam Trứng Hữu Cơ

70.000₫

Cam Canh - Quýt sạch Đà Lạt

95.000₫

Dưa Hấu Có Hạt

30.000₫

Dưa Lưới Mật (tròn)

100.000₫

Mãng Cầu Dai - Tây Ninh

135.000₫

Xoài Cát Hòa Lộc - Đồng Tháp

175.000₫

Ổi Ruột Đỏ

45.000₫

Chôm Chôm

75.000₫

Nhãn Lồng Hưng Yên

75.000₫