Quýt đường Hữu Cơ

75,000/ Kg

– Trái tròn khi chín vỏ chuyển sang màu vàng, vỏ rất mỏng, ruột màu vàng ngọt và rất ngọt.
– Bóc vỏ ăn trực tiếp, ép nước, vỏ quýt có thể dùng để ngửi khỏi say tàu xe hoặc nấu chè làm thuốc.

Quýt đường Hữu Cơ

75,000/ Kg