Rượu Nữ Nhi Hồng

80,000/ Chai

Rượu Nữ Nhi Hồng – Sản phẩm kết tinh từ trí tuệ của người Trung Hoa cổ đại, đại diện cho một phong cách sống, văn hóa lẫn tập quán đặc trưng của vùng miền.

Có 6 vị : Việt quất – Quế hoa – Đào hoa – Dương mai – Mận xanh – Lệ chi (vải)

Rượu Nữ Nhi Hồng

80,000/ Chai