Xương Đầu Cá Hồi

42,000/ Vỉ

– Cá hồi sau khi phi lê xong sẽ có phần xương và đầu tách riêng.

– Dùng để nấu canh cua hoặc nấu lẫu rât ngon.

Xương Đầu Cá Hồi

42,000/ Vỉ