Đậu Khuôn Sốt Tương Đen

60,000/ Hộp

– Đậu khuôn chiên và và được sốt với tương đen của Nhật, là món chay thuần Việt.

Đậu Khuôn Sốt Tương Đen

60,000/ Hộp