Bean Mart - Bean Mart chuyên cung cấp các sản phẩm Thịt và thủy hải sản, Rau củ quả sạch, Trái cây Việt Nam, Trái cây nhập khẩu, Thực phẩm sơ chế, Ăn vặt nhà BeanMart, Thực phẩm khô

Cá chỉ vàng
- 50%

Cá chỉ vàng

100.000₫
200.000₫

Mực khô

100.000₫

Cua đông lạnh

Liên hệ

Tôm đông lạnh

Liên hệ
Bưởi
- 38%

Bưởi

50.000₫
80.000₫

Cam sành

Liên hệ

Liên hệ

Thịt lợn

150.000₫
Cá chỉ vàng
- 50%

Cá chỉ vàng

100.000₫
200.000₫

Mực khô

100.000₫

Cua đông lạnh

Liên hệ

Tôm đông lạnh

Liên hệ
Bưởi
- 38%

Bưởi

50.000₫
80.000₫

Cam sành

Liên hệ

Liên hệ

Thịt lợn

150.000₫
Cá chỉ vàng
- 50%

Cá chỉ vàng

100.000₫
200.000₫

Mực khô

100.000₫

Cua đông lạnh

Liên hệ

Tôm đông lạnh

Liên hệ
Bưởi
- 38%

Bưởi

50.000₫
80.000₫

Cam sành

Liên hệ

Liên hệ

Thịt lợn

150.000₫
Cá chỉ vàng
- 50%

Cá chỉ vàng

100.000₫
200.000₫

Mực khô

100.000₫

Cua đông lạnh

Liên hệ

Tôm đông lạnh

Liên hệ
Bưởi
- 38%

Bưởi

50.000₫
80.000₫

Cam sành

Liên hệ

Liên hệ

Thịt lợn

150.000₫
Cá chỉ vàng
- 50%

Cá chỉ vàng

100.000₫
200.000₫

Mực khô

100.000₫

Cua đông lạnh

Liên hệ

Tôm đông lạnh

Liên hệ
Bưởi
- 38%

Bưởi

50.000₫
80.000₫

Cam sành

Liên hệ

Liên hệ

Thịt lợn

150.000₫
Cá chỉ vàng
- 50%

Cá chỉ vàng

100.000₫
200.000₫

Mực khô

100.000₫

Cua đông lạnh

Liên hệ

Tôm đông lạnh

Liên hệ
Bưởi
- 38%

Bưởi

50.000₫
80.000₫

Cam sành

Liên hệ

Liên hệ

Thịt lợn

150.000₫
Cá chỉ vàng
- 50%

Cá chỉ vàng

100.000₫
200.000₫

Mực khô

100.000₫

Cua đông lạnh

Liên hệ

Tôm đông lạnh

Liên hệ
Bưởi
- 38%

Bưởi

50.000₫
80.000₫

Cam sành

Liên hệ

Liên hệ

Thịt lợn

150.000₫

Phản hồi của khách

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản
phẩm trong suốt những năm qua

Người mẫu - Ngọc Trinh

Người mẫu - Ngọc Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Diễn viên - Phương Trinh

Diễn viên - Phương Trinh

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin

Ca sĩ - Hoàng Yến

Ca sĩ - Hoàng Yến

Là một người khá kỹ tính, tôi luôn luôn lựa chọn những thực phẩm sạch nhất. Và đây là nơi tôi đặt trọng niềm tin