Đường Nâu Hàn Quốc

75,000/ Gói

– Đường nâu Hàn Quốc được làm từ mía cô đặc cuối cùng, có mùi thơm đặc trưng của mật mía đường mà loại đường trắng không thể có

– Làm tăng hương vị cho bánh, giảm được lượng đường cần thiết.

Đường Nâu Hàn Quốc

75,000/ Gói