Rong Biển Một Nắng

290,000/ Kg

– Là loại rong biển được hình thành trên gềnh đá ở Đảo Cù Lao chàm và Nam Ô Đà Nẵng.

– Rong thu hoạch về được bảo quản đông ăn dần cho đến mùa tháng 12 năm sau.

– Chỉ cần 20g rong biển đủ nấu 1 nồi canh cho 4 người ăn.

Rong Biển Một Nắng

290,000/ Kg

Danh mục: Từ khóa: