Tiêu Đen Xay Dh 45g

20,000/ Lọ

– Tiêu được mang về từ vựa, chọn lọc kĩ lưỡng những hạt chắc mẩy, làm sạch, xay ra và đóng gói.

– Tiêu là 1 loại gia vị rất cần để tạo nên 1 bữa ăn ngon.

Tiêu Đen Xay Dh 45g

20,000/ Lọ