Rong biển trộn cơm gói 40gr

40,000/ Gói

– Rong biển được tẩm gia vị vừa ăn.
– Dùng để trộn cươm, làm cơm nắm
– Phù hợp với mọi lứa tuổi, chay mặn đều dùng được.

Rong biển trộn cơm gói 40gr

40,000/ Gói