Su Tim

60,000/ Kg

– Bắp cải trái tim là một giống rau mới được trồng nhiều tại Đà Lạt. Khác với bắp cải Thông thường, Bắp cải trái tìm có kích cỡ nhỏ hơn, có hình trái tim khi cắt làm đôi và dễ bảo quản hơn.

– Như các loại bắp cải thông thường, bắp cải trái tim thường được chế biến bằng cách luộc, xào hay nấu canh.

Su Tim

60,000/ Kg

Danh mục: Từ khóa: