Lá Giang

100,000/ Kg

– Thường mọc bò dưới đất hoặc bò trên những thân cây lớn, lá màu xanh nhỏ, có vị chua.
– Lá Giang thường dùng để nấu lẫu gà hoặc nấu canh chua.

Lá Giang

100,000/ Kg